Parafia Wilkowisko

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Na pierwszą rozmowę przedmałżeńską należy zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem tel. 18-334-31-89 Do kancelarii należy zabrać ze sobą:
 • dowód tożsamości.
 • świadectwo z ostatnich klas szkół: podstawowej i ponadgimnazjalnej.
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
 • świadectwo chrztu wydane nie wcześniej, niż przed trzema miesiącami (gdy ktoś ochrzczony był w innej parafii).
 • świadectwo bierzmowania.
 • świadectwo zgonu współmałżonka (dot. wdowców).
Na drugą rozmowę przedmałżeńską należy dostarczyć:
 • potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi w innej parafii.
 • dane osobowe świadków ślubu (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania).
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 3 miesiące) – gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej był zawarty związek cywilny.
15 minut przed Mszą św. ślubną, świadkowie ślubu przynoszą do zakrystii obrączki, kartki od spowiedzi, książeczki, różance itd. które będą poświęcone. Świadkowie muszą mieć ze sobą swoje dowody osobiste poświadczające ich tożsamość.
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Dziecko, któremu ma być udzielony chrzest św. należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia.

Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z USC.
 • rodzice chrzestni powinni dostarczyć zaświadczenie z własnej parafii, że mogą pełnić tę funkcję (zgodnie z prawem chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament Eucharystii i bierzmowania oraz jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej.
 • jeśli dziecko jest z innej parafii, pisemna zgoda Ks. Proboszcza.

Podczas zapisu należy również podać takie informacje:

 • Dane osobowe rodziców: imię i nazwisko, imiona rodziców.
 • Data urodzenia, adres zamieszkania, data ślubu kościelnego.
 • Dane personalne rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, adres zamieszkania.

Zgodnie z Prawem Kanonicznym chrzestnym nie może być osoba:

 • niepraktykująca,
 • żyjąca w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu kościelnego),
 • jawnie występująca przeciwko prawdom wiary i moralności

SAKRAMENT CHORYCH / POGRZEB

Przygotowanie domu na przyjście Kapłana z komunią świętą i udzieleniem sakramentu chorych:

 • duchowego należy oczekiwać z rodziną i modlitwą.
 • stół staje się Ołtarzem Pańskim, dlatego należy go nakryć białym obrusem; na stole trzeba postawić krzyż, świecę, wodę święconą z kropidłem i ( w przypadku udzielania Sakramentu Chorych): talerzyk z kilkoma tamponami waty lub ligniny, którą po namaszczeniu należy spalić;

Sakrament Chorych jest dla żywych a nie dla zmarłych. Po śmierci Kościół nie udziela żadnego sakramentu także i Sakramentu Chorych.

Pogrzeb zgłaszamy w kancelarii parafialnej.

Należy dostarczyć/ustalić:

 • akt zgonu z USC
 • dzień i godzinę pogrzebu
 • porozmawiać z organistą oraz siostrą zakonną
 • miejsce pochówku
 • informacje o przyjętych przed śmiercią sakramentach (w przypadku śmierci w szpitalu odpowiednie zaświadczenie wydaje ks. kapelan)